This is a new song, written in the 1990’s and made popular by Oslo Gospel Choir. It combines traditional-themed lyrics with a modern melody, making it popular among both young and old Norwegians.

En Stjerne Skinner i Natt

Nå er den hellige time
vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime
nå ringes julen inn

Englene synger høyt i kor
synger om fred på vår jord
verden var aldri helt forlatt
en stjerne skinner i natt

En nyfødt kjærlighet sover
nå er guds himmel nær
vår lange vandring er over
stjernen har stanset her

Englene synger høyt i kor
synger om fred på vår jord
verden var aldri helt forlatt
en stjerne skinner i natt

Se himmlen ligger og hviler
på jordens gule strå
vi står rundt krybben og smiler
for vi er fremme nå

Her kan vi drømme om den fred
som vi skal eie en gang.
For dette barn har himlen med
og jorden fylles med sang.

A Star Shines Tonight

Now is the holy hour
We stand in the starlight
And hear the bells ringing
Now they ring out for Christmas

Angels sing in a loud chorus
Singing of peace on earth
The world was never left alone
A star shines tonight

A newborn love is sleeping
Now God’s heaven is near
Our long journey is over
The star has stopped here

Angels sing in a loud chorus
Singing of peace on earth
The world was never left alone
A star shines tonight

See, heaven is resting
On earth’s yellow grass
We stand by the menger smiling
‘Cause we have reached our destination

Here we can dream of the peace
That we will own one day
For this child has brought Heaven
And earth is filled with song