Mitt Hjerte Alltid Vanker is a very old and very traditional Christmas hymn in Norway. Both the lyrics and music are very melancholic, but absolutely beautiful when performed with feeling.


Mitt Hjerte Alltid Vanker

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt

Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn
Det er ei fremmed bolig, du har jo selv den jo kjøpt
Så skal jeg blive trolig, her i mitt hjerte svøpt

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø
For deg, for deg alene jeg leve vil og dø
Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund
At du ble født her inne i hjertets dype grunn

My Heart Always Lingers

My heart always lingers in the birthplace of Jesus
My thoughts gather there as their main sum
There my longing has its home, my faith its treasure
I can never forget you, blessed Christmas night

Oh come, I will open my heart and my mind
and sigh with longing, yet come in Jesus
It is not a strange home, you have bought it yourself
So I will remain faithful, wrapped here in my heart

I will gladly spread palm branches around your manger
for you, for you alone I will live and die
Come, let my soul find its right moment of joy for you
that you were born here in the deep of the heart