Innledning Velkommen til norskleksjon 138! This lesson we give you some of the most common verbs in their groupings of past tenses.  The exercises will give you good practise with tense verbs - you get to translate, establish the tense of the sentence and then find the right word in it's right tense to fill in the blank. I hope that this lesson will get you on a roll to studying further. Cheers

Norwegian Lesson 138

abc-line 138.1 verb-gruppe-1 Fyll ut a. Fyll ut med rett verb og rett form. Espen ________ på restaurant hver kveld. Har du ________ Idun fra barnehagen? Hvorfor har du _______ pianoet? Jeg skal _______ til klokka fire. Kan du _______ pølser? _______ du Idun fra barnehagen i går? Jeg _______ til Oslo fordi jeg fikk jobb. Jeg kan ikke _______ når du _______ rundt meg. abc-line-1 137.2 verb-gruppe-2 Fyll ut b. Fyll ut med rett verb og rett form. Du må _______ hjem hvis det _______ å regne. Hvem av oss har _______ for maten? Karoline _______ historie på skolen i morges. Skal jeg _______ på sjefen din? Husk å _______ et brev hver uke! Anders har _______ med Didrik i dag. Sandra ______ med tog fra Bergen til Kristiansand. Hvilken størrelse _______ du i sko? abc-line-1 138.3 verb-gruppe-3 Fyll ut c. Fyll ut med rett verb og rett form. Hilde _______ med å gjøre leksene. Jeg har _______ på dette i to uker. Vil du _______ denne pinnen for meg? Den _______! Den _______! Harald _______ å se kvitteringen. _______ du å _______ søppelet i hagen? Vi _______ en film i morgen. Har du _______ i 78 år allerede? abc-line-1 138.4 verb-gruppe-4 Fyll ut d. Fyll ut med rett verb og rett form. Hva _______ denne sangen? Erin _______ håret før hun går ut. Har du _______ krem på hendene? Hva er det du _______ på? Svein _______ i London i tre år. Jeg _______ maten, så du må _______ på ekstra salt. Takk for at du _______ deg. Dette har ikke _______ før. abc-line
131.4 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Oversett b. Oversett dialogen høyt. Finn c. Finn verbene i hver setning og bruk verbtabell å sette dem under imperative, infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Perfektum d. Skriv fortellingen i preteritum og perfektum form.
 

Related posts: