Innledning Velkommen til norskleksjon 137! We have some great exercises in this lesson.  The first 'Gjennomgang' section will really push you to use what you know.  The hardest part about learning Norwegian is remembering what you have been taught.  I've been stuck so many times and then when I heard the answer I just want to kick myself because I actually knew it - I had just forgotten at the wrong time. I have also given you a gift in this lesson - a list of common 'Irregular' verbs.  You can only know these if someone tells you what they are - so I'm telling you!  Now you'll have no excuse...lol.   Make sure you add them to your verbtabell. As you will see we are getting into some good revision - it will prepare you well for the test - ha ha ha! Ha en hyggelig leksjon!

Norwegian Lesson 137

abc-line Gloser irregular-verbs.xls abc-line-1 137.1 Gjennomgang Oversette og Lag a. Bruk den/det/de/ eller denne/dette/disse til å lage preteritum setninger av disse: It is 9 o’clock. These cost 8 crowns. The purple children walk home. How much do those cost? The book is blue. Those curtains are new. Why are you playing with the orange car? The banana costs 5 crowns. This sandwich is for me. That newspaper is old. The table is round. How much do these pears cost? The red drinks are for you two. I don’t like the long winters. The picture is on the wall. That child goes to kindergarten. How much do the pears cost? How much is the bolle? They take home green apples. The lamp is red. This chocolate is hot. I like those cups. Skriv b. Lag fortelling med Dialog I Kjøkkenet med perfektum form.
Dialog – I Kjøkkenet Marit:  God morn, mamma! Britt: God morn.  Er du sulten? Marit: Ja! Britt:  Frokost kommer snart. Marit: Hva lager du? Britt: Pappa lager pannekaker og jeg lager boller til oss. Marit: Kan jeg hjelpe deg? Britt: Ja.  Kan du dekke bordet? Marit: Ok. Britt: Vi trenger syltetøy og krem. Marit: Jordbær eller appelsin? Britt: Begge.  Kremen ligger på første hylle i kjøleskapet.  Kan du også bringe to egg til meg, takk. Marit: Hvorfor? Britt: Pappa liker egg på sin bolle. Marit: Vær så god. Britt: Takk. Marit: Kan vi ha appelsinjuicen? Britt: Pappa koker varm kakao.  Juicen er til pikniken i morgen. Marit: Jeg kan bare finne to glass i skapet.  Hvor er de andre glassene? Britt: Se i oppvaskmaskinen. Marit: Er frokosten ferdig nå? Britt: Vi trenger salami og ost til bollene. Marit: Jeg skal hente dem. Britt: Ok, frokosten er ferdig!  Alle sammen sitt rundt bordet.  Takk for hjelpen, Marit. Marit: Vær så god.
Skriv hva Marit sa. c. Bruk 'preteritum' indirekte tale: Marit sa.../Marit sa at.../Hun sa.../Hun sa at... (Husk! personal pronouns, sentence structure, verb placement - and creativity!) abc-line-1 137.2 Skriv a. Skriv verbene i preteritum. (Bruk nye uregelrette verb.) (å være) Hans ____ våken til klokka fire. (å få) Jeg ____ ikke vite svaret. (å sette) Inger ____ melken i kjøleskapet. (å fortelle) Du _______ meg en historie. (å holde) Kjersti ____ mamma i hånda. (å skrive) Jeg ____ en lang e-post. (å være/å gå) (Det ___ sent, så Erik ____ hjem. (å le) Petter ___ av den morsomme historien. abc-line-1 137.3 Svar a. Svar i preteritum med 'Jeg ... i går.' (Bruk nye uregelrette verb.) Du må komme hjem! - Jeg _______ i går. Du må ta en pause! - __________________ Du må hjelpe broren din! - _________________ Du må spise grønnsaker! - _________________ Du må spille piano! - _________________ Du må løpe 400 meter! - _________________ Du må sparke inn døra! - _________________ Du må kjøre fortere! - _________________ abc-line-1 137.4 Svar a. Svar med preteritum eller perfektum Skal du spise lunsj? Jeg __________ lunsj. Skal du jobbe i kveld? Jeg __________ i går. Skal du kjøpe melk? Jeg __________ melk i morges. Skal hun se filmen? Hun __________ filmen. Skal han kjøre barna til skolen? Han __________ barna til skolen. Kan du ta av skoene? Jeg __________ av skoene ute. Skal Frida løpe maraton? Hun __________ maraton sist uke. Kan du skrive en epost? Jeg __________ en epost. abc-line
131.4 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Oversett b. Oversett dialogen høyt. Finn c. Finn verbene i hver setning og bruk verbtabell å sette dem under imperative, infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Perfektum d. Skriv fortellingen i preteritum og perfektum form.
 

Related posts: