Innledning Velkommen til norskleksjon 136! In this lesson we review a lot of the personal pronouns that we have already learnt but we are also introduced to the rest of them.  Remember that we are still working with past tense and perfect tense until the end of this level - it would be good to revise the last couple of lessons - just reading over them with your answers will do wonders to jog you memory. Ha en hyggelig leksjon!

Norwegian Lesson 136

abc-line Gloser gloser36 abc-line-1 136.1
Fortelling – Om dagen Simon kjører Kristian og Marit i bilen.  Simon tar Kristian til grunnskolen.  Så tar han Marit til barnehagen.  Etterpå kjører han til byen.  Simon er maler og jobber bare i godt vær.  Sofia er jordmor og jobber på helsestasjon.  Hun tar bussen til byen.  Hun liker å være tidlig på jobb. Etter jobb henter Sofia Marit fra barnehagen.  De kjøper grønnsaker og melk fra butikken.  Så går de hjem.  Simon henter Kristian fra skolen og de går hjem.
Skriv a. Skriv fortellingen Om Dagen i preteritum form. abc-line-1 136.2 Grammatikk - Pronomen To continue from last lessons learning about personal pronouns: Last lesson we learnt about subjektiv and objektiv forms.  Personal pronouns also have three other forms in Norwegian.  The first of these forms we have touched on in previous lessons.  They are called 'refleksiv' pronomen.  There are two types: Those used for first person: 'meg' and 'oss' Those used for second person: 'deg' and 'dere' And the one word for third person: 'seg' - oneself, herself, himself, itself, themselves. pronomon-reflek Fyll a. Fyll ordene i setningene med den riktige refleksivformen: Dere må vaske ___. Hun må vaske ___. De må vaske ___. Jeg må vaske ___. Vi må vaske ___. Du må vaske ___. Han må vaske ___. The second forms are called 'eieform' (or ownership form in English).  As you can see in the table below the 'my' (min/mi/mitt/mine) and 'your' (din/di/ditt/dine) words are subject to the gender/plural of the noun.  You may have noticed that I have been using 'din' in some of the tasks.  'dens' and 'dets' (its) is not very common in Norwegian, especially for beginners. pronomon-eieform Fyll b. Fyll ordene i setningene med den riktig eieform: min/mi/mitt/mine Det eplet er ____. Dette huset er ____. Er disse bollene ____? din/di/ditt/dine Har du jakka ____? Hvilket kamera er ____? Denne bananen er ____. hans/hennes/dens/dets Den bilen er ____. Har du ____ veske? Denne er ikke ____. The last forms are 'refleksiv eieform'.  The word that is added to the table is for third person: 'sin' - its own, his own, her own, their own pronomon-reflek-eieform Again you will notice the genitiv/flertall words. Fyll c. Fyll ordene i setningene med den riktig refleksiveieformen: sin/si/sitt/sine Hans spiser ___ smørbrød. Trudy tar på ____ sko. Ola vasker ____ bil. Chris kysser kona ___. abc-line-1 136.3 Morsom Utfordring! a. Finn ut hva denne setningen betyr og hvorfor den er så spesiell. 'Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila.' abc-line
131.4 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Oversett b. Oversett dialogen høyt. Finn c. Finn verbene i hver setning og bruk verbtabell å sette dem under imperative, infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Perfektum d. Skriv fortellingen i preteritum og perfektum form.
 

Related posts: