Innledning Velkommen til norskleksjon 135! In this lesson we address subjective and objective pronouns as well as some questions in 'preteritum form'.  We also have our last general podcast from the 'Language Barrier' sheet on the Learn Norwegian pages. NOTE: **We have a couple more lessons and then we will be taking a short break before we move onto Nivå 2. This is so we can work on the Learn Norwegian Podcasts using the Norwegian taught in Nivå 1.  We hope you will use this chance to take a breather before moving onto the next level. ;D Ha en hyggelig leksjon!

Norwegian Lesson 135

abc-line podcastLearn Norwegian Podcast! - Language Barrier In this podcast we go over some Norwegian phrases that can help you make your holiday in Norway a little more 'conversational' and less awkward when speaking with a Norwegian.  We talk about sounds, pronunciation and social norms.  This podcast is taken from the Learn Norwegian sheet: Language Barrier. It is really helpful to have this sheet with you when listening to this podcast so you can see the sounds we are talking about.  This podcast is longer than the others - about 20mins. NOTE: To download our podcasts you will need to subscribe via email or RSS. Cheers!   abc-line-1 Gloser gloser35 abc-line-1 135.1 Skriv a. Bruk Review: Morsom nedkjøling som en veiledning fra sist leksjon.  Skriv en filmomtale av Snøhvit og de sju dvergene.

Dialog - Sist Sommer Jørn: Hvor var du i fjor sommer? Ørn Bjørn: Jeg dro til Buktafestivalen i Tromsø Jørn: Virkelig? Hvordan fikk du penger til det? Ørn Bjørn: Jeg trengte ikke penger. Jeg jobbet som frivillig! Jørn: Det må ha vært gøy. Så du mange konserter? Ørn Bjørn: Jeg så ikke mye. Jeg jobbet bak scenen hele tiden. Jørn: Så kjedelig. Hørte du noe da? Ørn Bjørn: Jeg hørte alt. Det ringte i ørene i mange uker etterpå. Jørn: Au! Jeg håper at du ikke ble skadd. Ørn Bjørn: Det gikk bra. Jeg fikk mange autografer. Jørn: Du var heldig. Jeg må gå nå, men vær forsiktig! Ørn Bjørn: Hvorfor? Jørn: Jeg vet hva du gjorde sist sommer!

Skriv b. Skriv en fortelling om Sist Sommer med perfektum form - referer til leksjon 130.3. abc-line-1 135.2 Grammatikk - Pronomen There are many personal pronouns in Norwegian and it is handy to get a good grip on them to make your Norwegian learning life easier. We have learnt many personal pronouns. Lag a. Lag en liste over alle personlige pronomen du vet. (Referer til glosene dine.) Genitiv pronomen are also affected by the gender/plural of the noun. Grammatikk - Objektiv/Subjektiv (Pronomen) When learning Norwegian they talk a lot about 'objektiv' and 'subjektiv' words. subjektformen - is the subject of the sentence: Jeg bor på fjellet. Det blå fjellet er i øst. objektivformen - is the object of the sentence: Jeg bor på fjellet. Det blå fjellet er i øst. Personal pronouns also fall into subjective and objective forms: pronomon-subjek-objek Eksempel setninger: Jeg liker deg. Du liker meg. Han spiser mat med ham. Hun har en drikk med henne. Den er gul.  Har du sett den? Det er gult.  Har du sett det? De er gule.  Har du sett dem? Vi går på kino.  Kommer du med oss? Dere bor i Norge.  Hvor bor dere? Of course, these personal pronouns can be mixed and matched. Fyll c. Fyll inn ordene i setningene: jeg - dem ____ må gå med ____ i morgen. henne - du Har ____ sett ____ ? oss - de ____ burde ha kommet med ____. jeg - dem ____ liker ____. ham - dere ____ bor i Tyskland med ____. vi - deg ____ kan ikke gå på kino med ____. hun - ham - han - henne ____ elsker ____ og ____ ____. jeg - det ____ er veldig billig synes ____? abc-line-1 135.3 Grammatikk - Perteritum Spørsmål We have already learnt how to ask present tense questions in Norwegian.  The same principles applies when writing questions about the past for both spørreord and verbspørsmål, such as: Hva gjorde du sist gang? Spiste du middag? Skriv a. Skriv setningene på norsk: When did you go home? What was the weather? Why did you drive by car? How tired were you? Was it sunny? Had you brought food with you? Did you see the concert? Did he call you? Lag b. Lag preteritumspørsmål med andre setninger i fortellingen Om Morgenen:
Fortelling – Om Morgenen Hver morgen står Simon opp og dusjer.  Han dekker bordet og lager frokost.  Han spiser med familien.  De rydder sammen og Simon lager matpakke.  Etterpå pusser han tennene, børster håret og kler på seg.  Så går han på jobb.
abc-line
131.4 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Oversett b. Oversett dialogen høyt. Finn c. Finn verbene i hver setning og bruk verbtabell å sette dem under imperative, infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Perfektum d. Skriv fortellingen i preteritum og perfektum form.
 

Related posts: