Innledning Velkommen til norskleksjon 134! This is a great practise lesson for you.  You will be able to push your reading skills as well as be creative.  You have the ability now to make interesting sentences.  Sometimes when learning a language you get stuck in saying the stereotypical or rope sentences and forget the you actually know a lot more than you are saying.  Even if some exercises can use a standard basic answer sentence, try and use all you know to make the sentence interesting - put in colours, times, time of days, places etc.  If you don't use it you will lose it! Ha en hyggelig leksjon!

Norwegian Lesson 134

abc-line podcastLearn Norwegian Podcast! - Numbers In this podcast we go over the Norwegian numbers.  We give you a little back ground on some sounds and also go over the special pronounciation of particular numbers. This podcast is taken from the Learn Norwegian sheet: Numbers. (Some browsers might need to click on the picture twice to get it to a decent size - have no idea why....lol.)  It is really helpful to have this sheet with you when listening to this podcast so you can see the sounds we are talking about. For our next podcast we are skipping 'Small Talk' as we will be delving into this more deeply during the podcasts for the Norwegian Lessons.  So the last podcast for this week will be taken from the 'Language Barrier' sheet. NOTE: To download our podcasts you will need to subscribe via email or RSS. Cheers!  Downloading will enable you to stop, rewind and fast forward the podcast.   abc-line-1 Gloser gloser34 abc-line-1 134.1 Gjennomgang

Dialog - Sist Sommer Jørn: Hvor var du i fjor sommer? Ørn Bjørn: Jeg dro til Buktafestivalen i Tromsø Jørn: Virkelig? Hvordan fikk du penger til det? Ørn Bjørn: Jeg trengte ikke penger. Jeg jobbet som frivillig! Jørn: Det må ha vært gøy. Så du mange konserter? Ørn Bjørn: Jeg så ikke mye. Jeg jobbet bak scenen hele tiden. Jørn: Så kjedelig. Hørte du noe da? Ørn Bjørn: Jeg hørte alt. Det ringte i ørene i mange uker etterpå. Jørn: Au! Jeg håper at du ikke ble skadd. Ørn Bjørn: Det gikk bra. Jeg fikk mange autografer. Jørn: Du var heldig. Jeg må gå nå, men vær forsiktig! Ørn Bjørn: Hvorfor? Jørn: Jeg vet hva du gjorde sist sommer!

Skriv a. Skriv en fortelling on Sist Sommer med indirekte tale: Han sier at …. (He says that…) Han spør om …. (He asks if…) Også refer til leksjon 132. Preteritum Modalverb Fyll b. Fyll i disse setningene med: ringe – snakke – gå – spise – lese - gå Han ville ______ til kinoen i dag. Hun burde ______ nå. Jeg skulle _____ deg i kveld. De kunne ______ norsk nå. Dere ville ______ med Frank. Jeg måtte _____ hjem. Skriv c. Fyll i disse setningene med: Måtte - Burde - Ville - Kunne - Skulle ______ du synge This Little Pig? ______ jeg spise nå? ______ de se på tv? ______ du røre kaken? ______ du gå hjem med Frank? abc-line-1 134.2 Les a. Les omtalen under. Det uthevede er hva du vet.
Review: Morsom nedkjøling Eirik Alver - dagbladet Når  filmer  får  tall  etter tittelen er det alltid en fare for at de begynner å gjenta seg selv. I dette tilfellet  ligger stadig  den samme suksessformelen i bånn, men likevel er sitronen langt fra skviset tørr.  Det tredje  kapittelet  er  ikke morsommere  enn  de  to foregående, men det er mer actionfylt. Og som ekstra bonus er det denne gang i 3D. Det skaper mer dybde, om ikke i figurene og historien, definitivt i bildene.
Oversett b. Oversett omtalen til engelsk. Fyll c. Skriv de nye ordene i verbtabellen din og substantivtabellen din. abc-line-1 134.3 Les a. Les Joes dag høyt på engelsk. joes-day-with-clocks1 Lag b. Skriv en fortelling i preteritum om Joe. abc-line-1 134.4 Skriv Hva gjorde du i går?  Skriv en fortelling om dagen din og sett det under i 'comments'. abc-line
131.4 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Oversett b. Oversett dialogen høyt. Finn c. Finn verbene i hver setning og bruk verbtabell å sette dem under imperative, infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Perfektum d. Skriv fortellingen i preteritum og perfektum form.
 

Related posts: