Innledning Velkommen til norskleksjon 133! In this lesson we are continuing with past tense with some good practise exercises to get your brain working.  We are also learning about past tense 'modalverb'.  There are a lot of brand new words in the dialogues so make sure you check with the gloser to help your understand/translate. Today I found a great Norwegian interactive learning site that I'd like to share with you: Quizlet - Norwegian.  It has many exercises (and tests) for you to practise what you already know.  (All the tests are pretty straight forward - and you know practically all that they are testing on so this site will be great revision for you!)  It will be a great warm up for our end of Nivå 1 test! Happy Norwegian!

Norwegian Lesson 133

abc-line podcastLearn Norwegian Podcast! - Alphabet In this podcast we go over the Norwegian alphabet which has some special sounds.  We also introduce some additional sounds that are very common in Norwegian. This podcast is taken from the Learn Norwegian sheet: Alphabet. It is really helpful to have this sheet with you when listening to this podcast so you can see the sounds we are talking about. NOTE: To download our podcasts you will need to subscribe via email or RSS. Cheers!   abc-line-1 Gloser gloser33 abc-line-1 133.1 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Lag b. Bruk preteritum form oversettelsen din av Denne Sommeren fra sist leksjon og lag en fortelling med preteritum indirekte tale (refer to lesson 132). abc-line-1 133.2 Les a. Les høyt.

Dialog - Sist Sommer Jørn: Hvor var du i fjor sommer? Ørn Bjørn: Jeg dro til Buktafestivalen i Tromsø Jørn: Virkelig? Hvordan fikk du penger til det? Ørn Bjørn: Jeg trengte ikke penger. Jeg jobbet som frivillig! Jørn: Det må ha vært gøy. Så du mange konserter? Ørn Bjørn: Jeg så ikke mye. Jeg jobbet bak scenen hele tiden. Jørn: Så kjedelig. Hørte du noe da? Ørn Bjørn: Jeg hørte alt. Det ringte i ørene i mange uker etterpå. Jørn: Au! Jeg håper at du ikke ble skadd. Ørn Bjørn: Det gikk bra. Jeg fikk mange autografer. Jørn: Du var heldig. Jeg må gå nå, men vær forsiktig! Ørn Bjørn: Hvorfor? Jørn: Jeg vet hva du gjorde sist sommer!

Lag b. Sett ordene i disse setningene i riktig rekkefølge:

a - hvor - sommer. - Jørn - var - spurte - han - Ørn Bjørn - sist

b - han - festival - til - Ørn Bjørn - dro - svarte - i - Tromsø. - en

c - Jørn - penger. - hvordan - spurte - Ørn Bjørn - fikk

d - svarte - jobbet - ikke - frivillig. - Ørn Bjørn - han - penger - fordi - trengte - som - han

e - konsertene - jobbet - fordi - scenen. - Ørn Bjørn - ikke - bak - så - han

f - vet - sist - Jørn - hva - gjorde - sommer. - Ørn Bjørn

Skriv c. Skriv fortelling i presens form: Hva gjør Ørn Bjørn i sommer? abc-line-1 133.3 Grammatikk - Preteritum Modalverb In previous lessons we have learnt about modalverbs (helping verbs) and how they act with verbs. Modalverbs, being verbs, also have past tense forms. Presens - Preteritum: skal - skulle vil - ville kan - kunne må - måtte bør - burde When using a modalverb in preteritum form, the following verb is still written in infinitiv form (just like presens modalverb). Example: Presens: Jeg skal til skolen. Preteritum: Jeg skulle til skolen. Fyll a. Fyll i disse setningene med: skulle – villle – måtte – burde – kunne Han _______ gå til kinoen i dag. Hun ______ spise nå. Jeg ______ ringe deg i kveld. De ______ lese norsk nå. Dere _______ snakke med Frank. Jeg _______ gå hjem. Skriv b.  Modalverb questions can be answered with a ‘Ja or Nei’.  Svar under med full Norsk setninger: Kunne du synge This Little Pig? Burde jeg spise nå? Skulle de se på tv? Måtte du røre kaken? Ville du gå hjem med Frank? Si c. Les spørsmålene og svarene dine høyt. Skriv d. Skriv setninger med ‘skulle, ville, kunne, måtte, burde’: Frokost: ________________ Etter jobb: ______________ I kveld: _________________ På byen: ________________ abc-line

131.4 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Oversett b. Oversett dialogen høyt. Finn c. Finn verbene i hver setning og bruk verbtabell å sette dem under imperative, infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Perfektum d. Skriv fortellingen i preteritum og perfektum form.
 

Related posts: