Innledning Velkommen til norskleksjon 132! You may have noticed that all instructions are in Norwegian now - but if you have come this far you are certainly good enough to handle it ;D.  In this lesson  you will see we are getting into the good stuff now.  Your learning of dialogues, verbs, and sentence structure from previous lessons will be solidified and you will be able to use all your Norwegian knowledge - but only if you push yourself to 'go the extra mile'.  Past tense and perfect tense will set you up for the rest of your Norwegian learning.  It will certainly widen your vocab but also get you to a very good beginner stage of understanding Norwegian. You will notice we are using some dialogues from past lessons - the familiarity will help you learn quicker.  We actually have a few more things to learn before we move onto Nivå 2 - so I might take this time to help you practise all that you have learnt before we move onto the next level (which will also include an end of Nivå 1 test). About the 'gloser' - remember that if you cannot find a word in the current 'gloser' it means we have covered it before.  So hopefully you have been creating your own 'gloser' as we go, with a spreadsheet program for easy access and find. But for now - have fun getting into the 'real' Norwegian!

Norwegian Lesson 132

abc-line podcastLearn Norwegian Podcast! - Greetings and Phrases In this podcast we go over some special sounds in Norwegian, a little history and social norms in using the common Norwegian 'thanks yous'. There is also a practise section at the end with Mosse for you to repeat the sounds. This podcast is taken from the Learn Norwegian sheet: Thank Yous .  It is really helpful to have this sheet with you when listening to this podcast so you can see the words we are talking about. NOTE: To download our podcasts you will need to subscribe via email or RSS.  Cheers!   abc-line-1 Gloser gloser32 abc-line-1 132.1 Synes og Tror a. Skriv fem ting du synes og fem ting du tror. Preteritum b. Skriv fortellingen i preteritum form:
Fortelling – Om Maja Jeg heter Maja, og jeg bor i Moss. Jeg kommer fra Skien, i Norge.  Jeg er gift med Jon.  Han kommer fra Polen, men han snakker norsk.  Han er tannlege og jobber i byen.  Jeg er lærer på en grunnskole.  Vi har to barn.  Vår sønn som heter Bjørn er tre år, og vår datter som heter Mai er fire år.  De går i barnehagen.
Perfektum c. Skriv nå fortellingen i perfektum form.  (Men noen verb må bli de samme.) abc-line-1 131.2 * Husk å fylle verbtabellen din! Spørsmål - Preteritum Tid a. Skriv svar om deg: Hva gjorde du i går? Hva spiste du i morges? Hvor var du i dag? Hva gjorde du i forrige uke? Hvordan var været sist måned? Hvor bodde du i fjor? Hvilken skole gikk du på når du var et barn? Hva gjorde du for tre år siden? Preteritum Ord b. Putt disse ordene i riktig preteritum gruppe (husk eksempel fra leksjon 130): sende - mene - skje - søke - ha - merke - reise - glede - bøye - leie - gå - møte Svar er under abc-line-1 132.3 Grammatikk - Indirekte Tale 'indirekte tale' is indirect speech in English.  This is used when we talk about what someone else has said.  The two main indirect speech phrases we use are: Han sier at .... (He says that...) Han spør om .... (He asks if...) Skriv a. Bruk Jobbintervju til å øve indirekte tale. Vær kreativ! Husk setningene dine! - verb posisjon, pronomen posisjon etc. Eksempel: Sjefen sier god dag.  Han spør søkeren om han har papir. Eksempel 2: Først sier sjefen god dag.  Så spør han om søkeren har papir.
Dialog - Jobbintervju Sjef: God dag. Har du tatt med deg papirene? Søker: Ja, jeg har forberedt meg til dette. Sjef: Det er bra. Hvorfor har du søkt på en jobb som journalist? Søker: Jeg har vært interessert i fotografi lenge, og jeg har alltid hatt en god evne til å fortelle historier. Jeg har blitt flink til å bruke et kamera. Sjef: Hva har du gjort som kan hjelpe deg i denne jobben? Søker: Jeg har studert foto og journalistikk i to år. Jeg har også studert språk med engelsk som hovedfag. Sjef: Har du jobbet etter skolen? Søker: Ja, jeg har vært fotograf for et gratis magasin, og jeg har skrevet noen artikler for nettaviser. Jeg har også tatt noen jobber som frilanser. Sjef: Takk. Jeg har hørt det jeg trenger. Vi kontakter deg om noen dager. Søker: Tusen takk. Ha en hyggelig dag!
abc-line-1 131.4 Les a. Les dialogen høyt.
Dialog - Denne Sommeren Kriss: Hva gjør du nå om sommeren? Erik: Jeg står opp hver dag klokka fem. Jeg får ikke sove når det er så varmt. Kriss: Hvorfor åpner du ikke vinduet? Erik: Det er så mange mygg. Kriss: Det er ikke bra. Hva gjør du om morgenen? Erik: Jeg lager en god frokost. Så går jeg ned til sjøen og tar et bad før jeg drar på jobb. Kriss: Jobber du? Har du ikke ferie? Erik: Jeg vil gjerne dra på ferie, men jeg har ikke penger. Kriss: Du må vente til etter sommeren. Da koster det mindre å fly.
Oversett b. Oversett dialogen til preteritum norsk og les høyt. (Vi skal bruke disse oversettelsene i neste leksjon.) Finn c. Finn verbene i hver setning og bruk verbtabell (leksjon 130) for å sette dem under imperativ, infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Perfektum d. Skriv fortellingen i preteritum og perfektum form. abc-line Svar Preteritum Ord: Gruppe 1: merket - gledet Gruppe 2: sendte - mente - møtte - søkte - reiste Gruppe 3: leide Gruppe 4: skjedde - hadde - bøyde Uregelmessige: gikk 

Related posts: