Innledning Velkommen til norskleksjon 119! This lesson is a little different than the others.  It focuses on how different types of words affect each other in a sentence.  It seems like Norwegian constantly changes depending on the gender or singular/plural nouns.  This can make it a little difficult when getting started.  In this lesson I have broken down the sentences from Britts Fortelling - Middag to examine basic sentence structure, verbs, personal pronouns and nouns more closely.  They better we can understand how sentences are put together in Norwegian the easier learning will become.

Norwegian Lesson 119

abc-line Lydøvelse Listen to the audio (familien-sakte2) and take dictation.  Each phrase is said twice.

Compare with the answers at the end of the post.  (If you have any incorrect...) listen to the audio and read over the answers.  Then retake the dictation. Diktat - ø Listen to the audio and take dictation.

Compare with the answers at the end of the post.  (If you have any incorrect...) listen to the audio and read over the answers.  Then retake the dictation. Uttale - æ Follow the audio and repeat each sound: ae

ae-ord

Listen for the long and short vowel sounds with each word.  This is a pronunciation rule that covers all of the Norwegian language. abc-line-1 119.1 Les Read 'Britts Fortelling - Middag' out loud.
Britts Fortelling - Middag I norge har vi middag tidlig.  Jeg begynner å lage middag klokka fire.  Det er vanlig for oss å spise klokka halv fem.  Vi spiser rundt bordet i spisestua.  Marits jobb er å dekke bordet.  Hun lager saft i ei flaske også.  Hun tar to tallerkener og sin blå bolle til bordet.  Hun liker blått nå.  Sist uke likte hun alle røde ting.  Barn er morsomme.  Når vi har pølser lager jeg ti.  Det er vanlig for meg å ha to pølser.  Marit har en pølse og Pappa har tre pølser.  De andre pølsene har vi til lunsj i morngen.  Vi har potet med pølsene.  Marit og jeg har våre pølser ved siden av potetene men Pappa liker sine pølser på potetene.  Vi alle sammen liker is til dessert.  Middagen må være spist før vi har isen.  Etterpå rydder Marit bordet og Pappa vasker opp.  Jeg hjelper også.  Vi lekeslåss med de små såpeboblene.  Marit er alltid den store vinner.
Lag og Finn Last lesson you made: - a list of all the Entall: ubestemt/bestemt and Flertall: ubestemt/bestemt nouns in the fortelling. - a list of all the verbs in the 'infinitiv' and 'presens' tense. and looked for: - all the sentences that use the påpekende pronomen, either 'den', 'det' or 'de' with the noun in bestemt form. - all the new adjectives in the fortelling. - all the 'tid på dagen'. - all the personal pronouns in the fortelling. This lesson we will be going right through Britts fortelling - Middagen - sentence to sentence - number 1.-12.  You can check your answers from last lesson also. abc-line-1 1. sentence-1 This is a basic sentence.  'I norge' is the first piece of information in the sentence.  The verb 'har' is the second piece of information.  If the personal pronoun isn't first in the sentence then it must always follow the verb. The importance of information As 'i norge' is first it is the most important piece of information in the sentence.  However, it can also go last.  For that to happen the personal pronoun 'vi' would need to go first - as the verb always needs to be the second piece of information in basic sentences.  So the sentence would read like this: Vi har middag tidlig i norge. With this sentence arrangement 'i norge' is no longer the most important information. 2. sentence-2 Here we have two verbs in the sentence.  The first verb is the major verb for the sentence - this is because it is in second position and is also in present tense (having 'r' on the end). The second verb (verb2) is in 'infintive' form, not present tense and therefore has no 'r' on the end.  For the verb to work in 'infinitiv' form it also needs 'å' in front, such as: 'to run', 'to walk' - and 'to make' as in this case. Both verbs work together in the sentence therefore forming a more complete piece of information - which is still all in second position. The time is at the end of the sentence, however, if we change it to the beginning we also need to place the personal pronoun after the verb, such as: Klokka fire begynner jeg å lage middag.  Again, this follows the Norwegian sentence structure with having the verb in second position and if the personal pronoun isn't in first position it must go after the verb. 3. sentence-3 In more complicated sentences like the one above the same sentence structure rules apply.  To understand how this sentence works we need to cut it into two: 'Det er vanlig for oss' and 'å spise middag klokka halv fem.' The first half of this sentence: Det er vanlig for oss; is actually a complete sentence on its own.  The verb is in second position, the personal pronoun is in first and the rest follows to make sense.  However, the second half of the sentence 'å spise middag klokka halv fem' is not a complete sentence on its own but information used to clarify the 'Det' in the first sentence.  Because of this it doesn't require complete sentence structure as it is an 'add-on', just like 'klokka ti' or 'i norge'. 4. sentence-4 This is another basic sentence.  'rundt' is a preposition whereas the basic word 'rund' would just be an adjective.  Also 'spisestua' is what is known as a compound word in Norwegian.  This means two separate words join together to form a new word, such as 'spise' (eat) and 'stua' lounge meaning 'dinning room'. 5. sentence-5 Another basic sentence.  'Marits jobb' acts as one piece of information.  The verbs are in second position as in the 2. sentence example above.  The noun is neutral and includes 'the' (entall:bestemt). 6. sentence-6 This sentence has a straight forward structure.  The feminine article 'ei' is used because 'flaske' is a feminine noun.  Remember that a good clue in knowing if a noun is feminine is for the word to have an 'e' at the end of its basic form.  (Of course, there are exceptions, such as 'eple' which is neutral.) 7. sentence-7 This sentence involves a list and therefore includes 'og'.  The sentence structure is still basic: Hun tar ______ til bordet.  'Tallerkener' is plural because of the quantity 'to', whereas 'bolle' is singular because there is only one. 8. sentence-8 A basic sentence.  'Nå' can be moved to be beginning depending on importance.  Of course, if that happens then the verb stays in second position and the personal pronoun moves to after the verb: Nå liker hun blå. 9. sentence-91 You may notice the familiar verb.  It is actually the same verb as in 7. (liker), however, 'likte' is past tense.  We haven't yet looked at past tense verbs but they are definitely on the list.  But the reason why this verb is past tense is because of 'sist uke' which orientates the sentence to 'last week'.   Since last week can only ever be in past tense, the verb also must be in past tense. This sentence, of course, follows basic sentence structure with the verb second and personal pronoun third as the time 'sist uke' is first.  However, another interesting thing about this sentence is the 'røde'.  This is the plural of 'rød'.  (Yes, adjectives are affected by the noun too...lol.)  The 'ting' is plural (the 'alle' gives it away) and therefore the 'rød' must also be in plural form 'røde'. 10. sentence-10 The adjective 'morsomme' is plural because the noun 'barn' is plural.  Adjectives are, as mentioned above, affected by nouns. 11. sentence-11 As in 3. this sentence has a verb and a verb2.  The verb is the major one and is actually still in second position.  This is because 'Når vi har pølser', which is orientating the sentence to a time, is the information in first position.  The personal pronoun 'jeg' is after the verb so therefore (of course) this sentence follows structure.  The reason 'pølser' is in plural form is because the speaker is suggesting they have more than one. 12. sentence-12 This sentence is basically the same as 3.  'Det' is being clarified by the 'å ha to pølser'.  'Pølser' is in plural because there are 'to'.  'å ha' is the 'infinitiv' of present tense 'har'. abc-line-1 Next lesson we will be going over 13.-22. sentences from Britts Fortelling - Middag. abc-line Svar Familien-sakte2:
Fortelling - Om Familien Om morgenen gjør familien seg klar for dagen.  Simon lager matpakker og tar Marit og Kristian i bilen.  Sofia tar bussen til jobb.  Hun liker å være tidlig.  Etter jobb henter Sofia Marit.  De kjøper melk og grønnsaker i butikken, så går de hjem.  Simon henter Kristian fra grunnskolen.  Hjemme spiser familien rundt bordet.  Simon og Sofia rydder kjøkkenet.  Etterpå hjelper Simon barna å bli klar for seng.  Sofia leser ei bok for barna og så slukkes lyset.  Simon og Sofia ser på tv sammen.
Diktat - k-ord: c3b8-ord 

Related posts: